05 Nov 2021

България – Призив за защита правата на българските граждани от систематични нарушения на върховенството на закона, съгласно Европейското Законодателство

България: Призив за защита правата на българските граждани от систематични нарушения на върховенството на закона, съгласно Европейското Законодателство. Мониторинговият механизъм на Европейската комисия за върховенството на закона не отразява дълбоко вкоренените, системни проблеми на върховенството на закона в България и, поради това, страда от фрапираща липса на ефективност в защитата на правата на българските граждани, съгласно чл. 2 на Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския Съюз. Вижте повече тук: http://claredaly.ie/wp-content/uploads/2021/11/RuleofLawBookletBG.pdf